Log ind   |  
Vandforsyningen Minimer

Kontakt til vandforsyningen

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.
Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk

Vagttelefon udenfor åbningstiden
40 78 20 23

Driftsstatus Minimer

Efter reparation af brud eller andre afbrydelser af vandforsyningen kan der forekomme brunt/rustfarvet vand
Det anbefales at skylle installationerne godt igennem, og undlade at vaske tøj


Vaskeanvisning

Forside Minimer

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning forsyner den nordlige del af Rudersdal kommune (tidl. Birkerød kommune). Forsyningsområdet omfatter: Birkerød by, Bistrup, Kajerød, Ravnsnæs, Høsterkøb, Sandbjerg, Ubberød, Brådebæk og Forskningscenter.
Den sydlige del af Rudersdal kommune forsynes af Rudersdal Forsyning A/S.


Aconto opkrævning 2. halvår 2017:
Opkrævningen sendes ud i uge 36. Er regningen tilmeldt Nets, fremgår den af betalingsoversigten for oktober.
Forfaldsdato den 2. oktober 2017.


Målerudskiftning

Har du fået brev om udskiftning af vandmåler, og gerne vil ændre din tid, kan du gøre dette ved at trykke på nedenstående link.

Målerskift booking


Sammenlægning til Novafos. Vi er ikke en del af Novafos:
Vi er stadigvæk Birkerød Vandforsyning. Din andelsejede vandforsyning !!
Der er ikke ændret noget fra vores side.
Opkrævningen for vand og afledningsbidrag fortsætter som hidtil.


Fund af pesticider på Fyn:
Vi har analyseret for den nyligt omtalte pesticid "Chloridazon", som er omtalt i dagspressen. Der er ikke konstateret nedbrydnings produkter i 
rå-vandet på nogle af vores kildepladser.

Overset pesticid lukker vandværker

Copyright Rambøll Danmark A/S