Log ind   |  
Vandforsyningen Minimer

Kontakt til vandforsyningen

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.
Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk

 

Vagttelefon udenfor åbningstiden
40 78 20 23

Driftsstatus Minimer

Efter reparation af brud eller andre afbrydelser af vandforsyningen kan der forekomme brunt/rustfarvet vand
Det anbefales at skylle installationerne godt igennem, og undlade at vaske tøj


Vaskeanvisning

Forside Minimer

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning forsyner den nordlige del af Rudersdal kommune (tidl. Birkerød kommune). Forsyningsområdet omfatter: Birkerød by, Bistrup, Kajerød, Ravnsnæs, Høsterkøb, Sandbjerg, Ubberød, Brådebæk og Forskningscenter.
Den sydlige del af Rudersdal kommune forsynes af Rudersdal Forsyning A/S.
Marts 2017 - Årsopgørelse for 2016:
Årsopgørelsen er netop sendt ud. Er regningen tilmeldt Nets, vil den fremgå af betalingsoversigten for april. Forfaldsdato er 3. april.
Årsopgørelsen dækker et forbrug på ca. 14 mdr., da aflæsningstidspunktet for vandmåleren er flyttet fra 31. oktober til 31. december.
Næste opkrævning forfalder 1. oktober.


Generalforsamling

Birkerød Vandforsynings ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28/3-2017 kl. 19:00 i Administrationscentret Birkerød, Store sal v/biblioteket.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år til godkendelse, herunder godkendelse af honorar til bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen.
 -  på valg til bestyrelsen er Sten Troelstrup og Bent Ravnsborg.
 -  på valg som suppleant til bestyrelsen er Lars Søndergaard-Nielsen.
6. Valg af generalforsamlingsvalgt kritisk revisor og revisorsuppleant.
 -  på valg til kritisk revisor er Tove Bonde.
 -  på valg til kritisk revisorsuppleant er Lotte Burchard.
7. Behandling af indkomne forslag.
 -  Bestyrelsen stiller forslag om drikkevandskunst.
8. Eventuelt.

Bestyrelsens beretning for 2016 kan læses her

Regnskab 2016

Budget 2017


Copyright Rambøll Danmark A/S