Login   |  
Vandforsyningen Minimize

Kontakt til vandforsyningen

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.
Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød
Tlf.: 45 81 10 23

CVR nr. 29470049 - e-mail biv@biv.dk

 

Vagttelefon udenfor åbningstiden
40 78 20 23

Driftsstatus Minimize.

 

 

 

Forside Minimize

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning forsyner den nordlige del af Rudersdal kommune (tidl. Birkerød kommune). Forsyningsområdet omfatter: Birkerød by, Bistrup, Kajerød, Ravnsnæs, Høsterkøb, Sandbjerg, Ubberød, Brådebæk og Forskningscenter.
Den sydlige del af Rudersdal kommune forsynes af Rudersdal Forsyning A/S.


Nyt!!
Årsaflæsning 2016:

Årsaflæsning af vandmålere flyttes fra 31/10 til 31/12. Dette betyder at årsopgørelsen for 2016 dækker 14 måneder.
Betalingsdatoerne for 2017 og fremad rykkes 2 mdr. frem fra februar/august til april/oktober.
Aflæsningskort:
Aflæsningskort vil fra i år blive udsendt pr. e-mail, såfremt at vi har den. Inden fremsendelse af aflæsningskort vil der blive udsendt en informationsmail.
Har vi ikke e-mailadressen sendes aflæsningskortet med posten.


Læs dokumentet "Året i tal og tekst 2015" med nøgletal for forsyningen og anden information.

Projekter i 2016.

Uge 14, den 4. april 2016 starter projekt 1, som omfatter Præstevangen og Trekanten.
Projektet er færdigt.

Uge 19, den 9. maj 2016 starter projekt 2 som omfatter Hestkøb Vænge og Datavej.

Uge 25-28, På Stenløkken udskiftes forsyningsledning og stikledning.

Uge 32, den 8. august 2016 starter projekt 3 som omfatter Soldraget, Grøndalsvænge, Solbjærgsvinget og Bakkevej på strækningen fra Thorsvej til Lupinkrogen.

I alle projekter udskiftes der forsyningsledninger i offentlig vej.
Der kan forventes perioder med afbrydelse af vandforsyningen. Vi vil informere om dette til de berørte forbrugere her på hjemmesiden og via sms.

I forbindelse med afbrydelse af vandforsyningen, kan der forekomme misfarvning af vandet. Denne misfarvning er ikke sundhedsskadelig og afhjælpes bedst ved at lade vandet løbe. Ved vedvarende misfarvning kontakt vandforsyningen.
Copyright Rambøll Danmark A/S